Τι είναι ο δαιμονισμός; Γιατί ο Θεός τον επιτρέπει;

Τι είναι ο δαιμονισμός; Γιατί ο Θεός τον επιτρέπει;

Τι είναι ο δαιμονισμός; Γιατί ο Θεός τον επιτρέπει; ...

 


Ἀφοῦ ὅ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησὶ του δὲν θέλει νὰ πηγαίνη κοντὰ στὸ Θεό, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος λέει πρὸς τὸ Θεὸ...

 

Τι είναι ο δαιμονισμός; Γιατί ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους να δαιμονίζονται; Αρκετοί άνθρωποι αναφέρουν συχνά όταν βλέπουν κάποιον άλλο άνθρωπο να φέρεται αλλοπρόσαλλα την φράση «καλά δαιμονισμένος είναι;». Αλήθεια τι είναι ο δαιμονισμός;

Τι είναι ο δαιμονισμός και γιατί ο Θεός επιτρέπει να δαιμονίζονται τα πλάσματα Του;

Είναι σὰν νὰ ρωτᾶμε στὴν περίπτωσι αὐτὴ, για­τί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ κολάζωνται οἱ ἄνθρωποι.

Ἀφοῦ ὅ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησὶ του δὲν θέλει νὰ πηγαίνη κοντὰ στὸ Θεό, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος λέει πρὸς τὸ Θεὸ: «άπόστα ἀπ έμοΰ, ὀδοὺς Σου είδέναι οὐ βούλομαι» (Ίωβ 21, 14).

Φύγε ἀπὸ κοντὰ μου· δὲν θέλω νὰ ξέρω τὸ νόμο Σου, καὶ θέλει νὰ ἔχη τὸ διάβολο ἀρχηγό καὶ νὰ κάνη τὰ θελήματα τοῦ διαβόλου. «Υμεῖς», ὅπως εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Φαρισαίους, «ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου έστὲ καὶ τὰ θελήματα αύτοΰ θέλετε ποιεΐν» (Ίωαν. 8, 44).

Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ κάνη τὸ θέλημα τοῦ διαβό­λου, τὶ ρωτᾶμε «γιατὶ ἐπιτρέπει;».

Πὼς νὰ τὸ κάνουμε; Καὶ «γιατὶ ἐπέτρεψε νὰ πέση ὁ Ἀδάμ;». Ἐπέτρεψε!

Ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἔκανε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο, ἀπὸ ‘κει καὶ πέρα ὁ Θεὸς σέβεται τὸ ἔργο τῶν χειρῶν Του. Ἀλλιῶς ὁ Θεὸς θὰ αὐτοαναιρείτο. Δὲν μπορεῖ νὰ αὐτοαναιρεθῆ ὅ Θεός.

Ἔκανε ἄψυχα, ἔκανε ἄβουλα ὄντα. “Ὅλοι οἱ ἀστερισμοί, ὅλοι οἱ γαλαξίες, ἡ θάλασσα, τὰ βουνὰ κλπ., ὅλα αὐτά εἶναι ρομπότ. Ὑπακούουν τυφλὰ στοὺς νόμους, τοὺς όποι­ους ἔθεσε ὁ Θεός.

Ἐκτὸς, ὅμως, ἀπό αὐτά ἔκανε καὶ τοὺς ἀγγέλους, ἔκανε καὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τοὺς ἔδωσε ελεύθε­ρη βούλησι. Ὅ Θεός, λοιπόν, ἐπειδὴ σέβεται τὸ ἔργο Του, ἐπειδή σέβεται αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔκανε, τὸ δῶρο, τὸ ὅποιο ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο νὰ διαλέξη ό,τι θέλει.

Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος διαλέγη τὸ διάβολο, ἀπό ‘κεί καὶ πέρα γίνεται ὄργανο τοῦ διαβόλου.

 

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

ΆΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΛΟ,


ΆΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΛΟ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑ...

 

Ο Γέρων Παίσιος έμενε τότε στην Καλύβη του…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤

Αν έχετε κάτι από αυτά, πετάξτε το αμέσως Αυτά είναι τα επικίνδυνα φυλαχτά...

 

Πολλοί άνθρωποι φέρουν φυλαχτά πάνω τους. Τα φορούν για να…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤
- - Σ.
.
- - - - -
-

- - --- ----|