Ο Χριστός πέθανε για να ζήσουμε εμείς...†

Ο Χριστός πέθανε για να ζήσουμε εμείς...†

Ο Χριστός πέθανε για να ζήσουμε εμείς...† ...

 

Αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει κάποιος που μας αγαπά πάρα πολύ, τόσο που είναι δύσκολο να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Η αγάπη φανερώνεται με έργα και όχι με λόγια. Τα ίδια τα έργα μαρτυρούν το μέγεθος της αγάπης Αυτού που μας αγάπησε...

Ο Ιησούς Χριστός λέει: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δια αυτού». (Ιωάν. γ:16-18). Το μέγεθος λοιπόν της αγάπης του Θεού φανερώνεται με την προσφορά του Υιού Αυτού του μονογενούς, του Ιησού Χριστού.

Πέθανε ο Υιός του Θεού στον Σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και την τρίτη ημέρα ανέστη για την δικαίωση μας. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται δια του Χριστού ενώπιον του Θεού και ως εκ τούτου απολαμβάνει ζωήν αιώνιον. Το ερώτημα όμως είναι πόσοι έχουν δικαιωθεί από αυτήν την ανάσταση του Χριστού και απολαμβάνουν την αιώνια ζωή;

Είναι γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το δώρο του Θεού, διότι ο Χριστός είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Αρκεί ο άνθρωπος να δεχτεί Αυτόν Σωτήρα του και Λυτρωτή του. Και πως είναι δυνατόν να αρνηθείς μια τέτοια προσφορά αγάπης, όταν γνωρίζεις το πόσο αμαρτωλός είσαι και ότι μόνον δι’ αυτής της προσφοράς του Θεού μπορείς να λυτρωθείς;

Ο απόστολος Πέτρος λέγει: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια το οποίον πρέπει να σωθώμεν». (Πράξεις δ:12).

Η ανάσταση προϋποθέτει θάνατο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Χριστός πέθανε στο σταυρό για μας. Πέθανε ο δίκαιος υπέρ ημών των αδίκων. Πέθανε ο Υιός του Θεού για να απολαύσουμε εμείς τη ζωή την αιώνιον. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ… Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός και αυτή η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει». (Ιωάννου Α΄ ε:10).

Το έργον λοιπόν του Ιησού Χριστού, τον οποίον έστειλε ο Θεός επάνω εις τον κόσμον αυτόν, περιγράφεται με σαφήνεια μέσα στον Λόγο του Θεού και εμείς θα πρέπει να το γνωρίσουμε δια να μην απολεσθούμε. Ο απόστολος Παύλος λέει: «Ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλώ μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από της οργής δι’ αυτού». (Ρωμαίους ε:6)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

.| |.

Ψηφο/ρία: 0

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.

(Μια Νέα δημοσίευση από έναν διαχειριστή)

  • Ἀφιερωμένο στόν Κύριό μας Ἱησοῦ Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο!

Αυτή η απάντηση διαγράφηκε.

 

ΣΥΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ: ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ


ΣΥΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ: ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ...

 

Κάθε φορά που οι πιστοί απομακρύνονται από τον Θεό, ο Θεός χρησιμοποιεί…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤
- - Σ.
.
- - - - -
-

- - --- ----|