ΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: 6/5/2021 /- ( ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ) ΕΓΩ ΚΡΙΝΩ ΤΩΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

ΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: 6/5/2021 /- ( ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ) ΕΓΩ ΚΡΙΝΩ ΤΩΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ...

 

Ἐγὼ κρίνω τώρα παιδιά Μου γιὰ νὰ ἀρχίσει τὸ χαλαλοητό, νὰ ἀρχίσει τὸ βογγητό, νὰ ἀρχίσει αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιτρέψω Ἐγὼ ποὺ φυσικὰ εἶναι γιὰ τὸν ψυχικὸ σωσμό. Ὅποιος τὸ καταλάβει αὐτὸ λαμπρὴ θέση δίπλα Μου θὰ λάβει, ὅποιος ὅμως τὸ παραβλέψει καὶ δὲν μεριμνήσει νὰ μετανοήσει ἤ θὰ χαθεῖ ἤ θὰ αὐτομολήσει. Προδοσία ἡ μία, προδοσία καὶ ἡ ἄλλη, μεγάλες συμφορὲς ἀμφότερες γιὰ τὴν ψυχή, μικρὴ ἡ διαφορὰ καὶ ὄχι οὐσιαστική.

Γι’ αὐτὸ παιδιά Μου μόνο κοντά Μου, δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ὅπου δὲν θὰ ὑποστεῖτε οὐδεμία προδοσία, ἀλλὰ στήριγμα γερὸ καὶ ἀληθινὸ θὰ ἔχετε γιὰ τὶς ψυχές σας γιὰ νὰ σωθοῦνε καὶ νὰ μὴν καταστραφοῦνε (ἀφανιστοῦνε). Ἐμεῖς εἴμαστε παιδιά Μου, ἡ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ στὰ σύμπαντα τῶν συμπάντων, σὲ αὐτὰ ποὺ βλέπετε καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν βλέπετε μὲ τοὺς ὀφθαλμούς σας ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ δεῖτε χρειάζεται νὰ ἀναστηθεῖτε, νὰ ἀναγεννηθεῖτε καὶ κοντά Μου μὲ καθαρὴ ψυχὴ νὰ ’ρθεῖτε.

Ἐλᾶτε λοιπὸν κοντά Μου, κοντά Μας σὲ Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, ἐλᾶτε νὰ σᾶς κρατήσουμε, νὰ σᾶς ἐλεήσουμε, ἐλᾶτε νὰ σᾶς φροντίσουμε καὶ μαζὶ νὰ δειπνήσουμε. Νὰ δειπνοῦμε διαρκῶς (συνεχῶς) καὶ ΟΧΙ μὲ διαλείμματα γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν παραστρατήματα, ἀλλὰ νὰ δίδωνται συνέχεια νουθετήματα, σωστά, ὀρθά, Ἅγια, μετρημένα μὲ Σοφία, ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Γι’ αὐτὸ παιδιά Μας ἐλᾶτε κοντά Μας, ἐλᾶτε στὸ λιμάνι Μας, τὸ ἤρεμο καὶ τὸ σταθερὸ , τὸ λιμάνι τὸ καλό, τὸ λιμάνι τὸ ἀσφαλὲς καὶ τὸ ἐπωφελὲς γιὰ τὴν ψυχή σας, ὅτι πιὸ ἱερὸ καὶ σημαντικὸ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ Ἐμᾶς στὸν καθένα ἀπὸ ἐσᾶς, τὰ παιδιά Μας, τὰ γεννήματά Μας.

Ὤ, τὶ πόνο καὶ ἀγάπη αἰσθανόμαστε γιὰ ἐσᾶς γιὰ τὸ καθένα χωριστά, ὤ πῶς ἀνησυχοῦμε ὅταν ψάχνουμε νὰ σᾶς βροῦμε καὶ ἐσεῖς κάπου ἐκεῖ εἶστε μὰ δὲν εἶστε, ποῦ εἶστε ἀκριβῶς; Θέλω ἀκρίβεια ὁ Θεός. Θέλω ἀκρίβεια καὶ θέση σωστὴ καὶ καθαρὴ ὄχι λερωμένη καὶ ἀνακατεμένη, θέλω θέση ἀπὸ Ἐμένα πλημμυρισμένη καὶ εὐωδιασμένη καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν πονηρὸ λερωμένη καὶ βρωμισμένη.

Ἡ θέση σας νὰ εἶναι καθαρὴ καὶ καθορισμένη, ὁριοθετημένη ἀκριβῶς, γιατὶ Ἐγὼ ὁ Θεὸς ἀπαιτῶ ἀκρίβεια ἀλλὰ καὶ καθαρότητα πλήρη ἐντός σας ἀφοῦ αὐτὸ θὰ ὁδηγήσει στὸν ψυχικὸ σωσμό σας.
Παλέψετε, ἀποκτῆστε τὶς ἀρετές Μου ποὺ θὰ σᾶς ὁδηγήσουν ἐκεῖ ποὺ ἐπιθυμῶ Ἐγὼ ὁ Πατέρας Σας ἀπὸ τὸν Οὐρανό.

Ναὶ Εἶμαι στὸν Οὐρανὸ ἐκεῖ ποὺ ἔχουν ἔρθει ἀρκετοὶ ὄντες ἀκόμα ἐν ζωῇ. Γι’ αὐτὸ μὴν διερωτᾶστε ἀλλὰ ὀπλιστεῖτε μὲ ἀνδρεία καὶ ποιήσατε αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα ἐκεῖ στὶς Γραφές Μου τὶς Ἱερὲς καὶ τότε θὰ μὲ δεῖτε Ἐμένα τὸ Χριστὸ ποὺ ἐδρεύω εἰς τὸν Οὐρανό.

Εἶναι καιρὸς τώρα παιδιά Μου νὰ ’ρθεῖτε κοντά Μου, νὰ στηριχθεῖτε σὲ Ἐμένα τὸ Χριστό, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία γιὰ νὰ ἔχετε ἠρεμία ἀλλὰ καὶ ἀσφάλεια καλὴ ποὺ χορηγεῖται ἀπὸ Ἐμᾶς καὶ μόνο ἀπὸ Ἐμᾶς, τὴν ἀσφάλεια χωρὶς ἀσφάλιστρα, τὴν ἀσφάλεια ποὺ προσφέρεται ἀπὸ Ἐμᾶς μὲ μόνο κίνητρο τὴν Ἀγάπη πρὸς ἐσᾶς, τὰ παιδιά Μας, τὰ γεννήματά Μας.

Ἀσφαλιστεῖτε λοιπὸν κοντά Μας, ἀσφαλιστεῖτε καὶ μὴν καθυστερεῖτε, ἐμπρός σας τὰ καλὰ θὰ δεῖτε γι’ αὐτὸ καὶ πάλι σᾶς τὸ λέω μὴν καθυστερεῖτε. Θέσεις ὑπάρχουν πολλές, πάμπολλες, ὁ χρόνος δὲν εἶναι ἀρκετός, σᾶς μιλάει ὁ Θεός. Ὁ Θεός Σας καὶ Κύριός Σας, ὁ Πατὴρ ὁ Ἀγαπημένος καὶ Δοξασμένος ἀλλὰ ἀπὸ τὸν πολὺ τὸν κόσμο ξεχασμένος.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Φοβερή Προφητεία από το Άγιο Όρος - Για Ρωσία - Ουκρανία


Φοβερή Προφητεία από το Άγιο Όρος - Για Ρωσία - Ουκρανία...

-Ταραχές σε μια χώρα μικρότερη από τη Ρωσία θα έρθουν ένα χρόνο μετά το θάνατό…

Συνέχεια➥

«Προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα που προκαλούν πανικό για το ( 2022 )


«Προφητείες» της Μπάμπα Βάνγκα που προκαλούν πανικό για το ( 2022 )...

 

Για την ιστορία, η Μπάμπα Βάνγκα γεννήθηκε το 1911 και…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - -