Δεν πρέπει ποτέ να παραλείπουμε το «Πάτερ ημών»

Δεν πρέπει ποτέ να παραλείπουμε το «Πάτερ ημών»

Δεν πρέπει ποτέ να παραλείπουμε το «Πάτερ ημών...

1. Τήν σχέση μας μέ τόν Θεό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν ἐκφράζουμε μέ τήν προσευχή μας σ᾽ Αὐτόν. Ἡ ἀνώτερη ἔκφραση τῆς ψυχῆς μας εἶναι ὅταν προσεύχεται στόν Θεό. Ἄν εἶναι ὡραῖο καί γλυκό νά συνομιλοῦν δύο ἀγαπητά πρόσωπα, γιά πόσο εἶναι γλυκό τό νά μιλάει ἡ ψυχή μας στόν Θεό!,,,

Γι᾽ αὐτό, μήν παραλείπουμε ποτέ τήν προσευχή. Ἀλλά, τό νά προσευχηθοῦμε, δέν πρέπει νά μᾶς τό λένε οἱ ἄλλοι νά τό κάνουμε, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, αὐθόρμητα καί ἐρωτικά, νά τό κάνουμε αὐτό.

2. Ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε καί ὁρισμένες προσευχές, πού πρέπει νά λέμε ὅταν προσευχόμαστε. Καί εἶναι μέν ἀλήθεια, ὅτι κάθε ψυχή ἔχει τά ἰδιαίτερα αἰτήματά της, πού θά πεῖ στήν προσευχή της, ἀλλά, σάν χριστιανοί, πού ἔχουμε τήν ἴδια πίστη, πρέπει νά ἔχουμε καί κοινές προσευχές, τίς ὁποῖες καθόρισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, καί δέν πρέπειλοιπόν νά τίς παραλείπουμε.

 (|) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσευχή Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ...

 

Σᾶς ἀναφέρω τρεῖς-τέσσερις ἀπ᾽ αὐτές τίς προσευχές. Πρῶτον, εἶναι ἡ ὁμολογία: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Μέ αὐτήν τήν ὁμολογία πρός τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Θεό μας, πρέπει νά ἀρχίζουμε τήν προσευχή μας. Ἄλλη σημαντική προσευχή, πού δέν πρέπει ποτέ νά παραλείπουμε, εἶναι τό «Πάτερ ἡμῶν».

Ἀλλά στήν προσευχή μας δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἡ Παναγία. Τό καλύτερο τροπάριο σ᾽ Αὐτήν εἶναι τό: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σου· εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξίν καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς Κοιλίας Σου· ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Καί βεβαίως, τουλάχιστον μιά φορά τήν ἡμέρα, τό πρωί ἤ τό βράδυ, πρέπει νά λέμε τό «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα…». Αὐτό τό «Πιστεύω» μας ἔχει ὅλα τά βασικά δόγματα τῆς πίστης μας. Ζητῆστε βιβλίο, πού τό γράφει, καί νά διαβάζετε, χριστιανοί μου, κάθε μέρα τό «Πιστεύω», καί ἔτσι θά τό μάθετε καί ἀπ᾽ ἔξω.

 

3. Γιά βιβλίο προσευχῶν συνιστῶ νά ἀγοράσετε ὅλοι τήν Ἱερά Σύνοψη. Ὅπως ὅλα τά σπίτια τῶν χριστιανῶν πρέπει νά ἔχουν τό ἅγιο καί ἱερό Εὐαγγέλιο, ἔτσι ἐπίσης πρέπει νά ἔχουν καί τήν Ἱερά Σύνοψη. Καί πόσο ὡραῖο θά εἶναι, χριστιανοί μου, – γιά φανταστεῖτε το! – πόσο ὡραῖο, λέγω, θά εἶναι, ἡ οἰκογένεια τό βράδυ, ὅλοι μαζί, παππούς, γιαγιά, γονεῖς καί παιδιά, ὅλοι μαζί, νά κάνουν τήν προσευχή τους, ἔστω μιά σύντομη προσευχή μέ τό «Πάτερ ἡμῶν» καί τό «Θεοτόκε Παρθένε».

Καί μή λησμονοῦμε, ἀδελφοί, νά προσευχόμαστε γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα καί γιά ὅλο τόν κόσμο, γιά νά ζοῦμε μιά ἤρεμη καί ὄμορφη ζωή, μέ ἀγάπη στόν Θεό καί μεταξύ μας.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτ. & Μεγ. Ἰερεμίας

 

(|) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποια είναι η εν Χριστώ αγάπη;

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Προσευχή ευγνωμοσύνης στο χριστό!


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ...

 

Προσευχή: Μία υπέροχη προσευχή ευγνωμοσύνης του Αγίου Σιλουανού του…

Συνέχεια➥

Όταν προσευχόμαστε με την «ευχή του Ιησού» δεν υπάρχει τίποτα και κανείς άλλος, παρά μονάχα εμείς κι ο Θεός...

 

Η «Προσευχή του…

Συνέχεια➥
- - .
.
- - - - -
-

- - - - - -- --