διάφορες ευχές (1)

- - Σ.
.
- - - - -
-

- - --- ----| _________