Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων...

 

Οδηγίες προστασίας για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο της τηλεργασίας, με αφορμή το γεγονός ότι Οργανισμοί και επιχειρήσεις υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εξέδωσε σήμερα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει η Αρχή, οι κατευθυντήριες γραμμές των μέτρων αφορούν κυρίως στην πρόσβαση στο δίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανταλλαγής μηνυμάτων, τη χρήση τερματικής συσκευής και αποθηκευτικών μέσων και τον τρόπο πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων.

Το κείμενο της Αρχής με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο της τηλεργασίας, έχει ως εξής:

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία, αξιοποιώντας σχετικές δυνατότητες της τεχνολογίας. Ως τηλεργασία θεωρείται η εργασία από απόσταση (δηλαδή χωρίς φυσική παρουσία στον χώρο της εργασίας) με χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Η Αρχή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας, των εκτελούντων την επεξεργασία, των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού αναφορικά με τους κινδύνους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά, ταυτόχρονα, και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον νόμο 4624/2019, παραθέτει τις ακόλουθες Κατευθυντήριες Γραμμές. 

  1. Ο οργανισμός/επιχείρηση (εφεξής, φορέας) οφείλει να ορίσει και να υποστηρίξει συγκεκριμένες διαδικασίες  για την τηλεργασία. Οι διαδικασίες αυτές  πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, για την κάθε περίπτωση, τη φύση και τη σοβαρότητα των κινδύνων ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι απορρέουν από την εξ αποστάσεως εργασία. 
  2. Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράμει τους εργαζομένους του στην εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την τηλεργασία και τους σχετικούς κινδύνους. Για τον σκοπό αυτό, είναι πολύτιμη η συμβολή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) όπου έχει ορισθεί. 
  3. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις των φορέων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τους αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα στην περίπτωση της τηλεργασίας. Και τούτο, διότι ο εργαζόμενος, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στο σπίτι του, έχει μεγαλύτερη προσδοκία για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής. 

ΠΗΓΗ : athensvoice.gr 

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

Δείτε επίσης

- - .
.
- - - - -
-

- - - - -