Να συγχωρούμε, να μην κρίνουμε…

Να συγχωρούμε, να μην κρίνουμε…

Να συγχωρούμε, να μην κρίνουμε…

Δεν πρέπει να καλλιεργούμε στην καρδιά μας κακία η μίσος ενάντια στον πλησίον που είναι κακόβουλος.

Μαλ­λον θα πρέπει να αγωνιστούμε να τον αγαπήσουμε και να ει­μαστε όσο το δυνατό περισσότερο καλοί, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ίησού Χρίστου:«αγαπάτε τους έχθρούς υμών, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς» (Ματθ. ε’ 44).

 

Αν κάποιος σε προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρε­πει όχι μόνο να μην τον εκδικηθείς, αλλά αντίθετα να τον συγχωρήσεις με όλη την ψυχή σου, ακόμα κι αν επι­μένει σ’ αυτό, συμμορφούμενος στο λόγο του Θεού:

 

«Έάν μη άφήτε τοις άνθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Ματθ.-στ’ 15)· και πάλι: «προσεύχεσθε υπέρ των έπηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς» (Ματθ. ε ‘ 44).

 

Έτσι, αν αγωνιστούμε όσο εξαρτάται άπό τις δυνάμεις μας να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή, μπορούμε να ελπίζουμε ότι το θείο φως θα λάμψει στις ψυχές μας και θα ανοίξει σε μας ο δρόμος για την άνω Ιερουσαλήμ.

Δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα, ακόμα και αν με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε κάποιον να άμαρτάνει η να παρα­βαίνει τις εντολές του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει: «Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. ζ ‘ 1), και πάλι: «Συ τις ει ο κρι­νων άλλότριον οίκέτην; τω ίδίω Κυρίω στήκει η πίπτει- οταθήσεται δε- δυνατός γαρ έστιν ο Θεός στήσαι αυτόν» (Ρωμ. ιδ’ 4).

Δε γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα μπορέσουμε να πα­ραμείνουμε στην αρετή, όπως λέει ο προφήτης, που απόκτη­σε τη γνώση αυτή με εμπειρία:

 

«Εγώ δε είπα εν τη ευθηνία μου- ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα, άπέστρεψας δε το πρόσωπον σου και έγενήθην τεταραγμένος» (Ψαλμός κθ’ 7,8), θα είναι πολύ ωφέλιμο να έχουμε πάντα κατά νοϋ τα λόγια του Αποστόλου: «Ο δοκών έστάναι βλεπέτω μη πέση» (Α’ Κορινθ. ι’12).

από το βιβλίο: “Φιλικαλία των Ρώσων νηπτικών”

Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ!, 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

(Μια Νέα δημοσίευση από έναν διαχειριστή)

Αυτή η απάντηση διαγράφηκε.

Η νοερά προσευχή είναι η βάση της τελειότητος...


Η νοερά προσευχή είναι η βάση της τελειότητος...

Στην αρχή της ευχής αισθάνεσαι χαρά, έπειτα γλυκύτητα και στο τέλος σαν καρπός έρχονται τα δάκρυα...

 

Ηνοερά προσευχή ολίγον κατ’ ολίγον φέρνει τον άνθρωπο εις την πρώτη χάρη του βαπτίσματος. Ένα θέμα πάντα επίκαιρο και πάντα φλέγον για κάθε…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤

Προσευχή για να φύγουν τα προβλήματα


Προσευχή για να φύγουν τα προβλήματα...

 

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ: Το καθ’ ομοίωσιν ως επίκεντρο της ζωής μας.
195. Στην κοινή ζωή η υπακοή μας επιτρέπει σιγά-σιγά να κατανοήσουμε την ψυχολογία των άλλων προσώπων. Μαθαίνοντας να ζούμε με ένα πρόσωπο, μαθαίνουμε να ζούμε με εκατομμύρια προσώπων που του…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤
- - Σ.
.
- - - - -
-

- - --- ----|