«Ἔρχονται πληγές τοῦ Φαραὼ» Ποίημα ( Γερόντισσα Θεόκλητη )

«Ἔρχονται πληγές τοῦ Φαραὼ» Ποίημα ( Γερόντισσα Θεόκλητη )

  «Ἔρχονται πληγές τοῦ Φαραὼ» Ποίημα ( Γερόντισσα Θεόκλητη )

 

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἔρχονται πληγές, τοῦ Φαραὼ θὰ μοιάζουν (θὰ εἶναι) λιγοστές.Ἔρχονται οἱ στεναχωρίες καὶ οἱ δυστυχίες, τὶς ἐπιτρέπω Ἐγὼ γιὰ τὸ δικό σας ψυχικὸ. Δὲν εἶναι ἀκριβῶς τιμωρητικὲς ἀλλὰ εἶναι ἐκπαιδευτικές, δίκαιες, ἀπαραίτητες καὶ οὐσιαστικές.

Δὲν εἶναι αὐστηρὲς εἶναι ὀλίγον κάτωθεν τοῦ μέσου ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοστεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη Μου τὴν μεγάλη καὶ πολλὴ ἡ ἀπόφασή Μου ἔχει μετριαστεῖ.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲ θὰ πονέσετε πολὺ ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γενεῖ ἀφοῦ ἡ κατάσταση ξέφυγε πολύ.

Ἂν ἤσαστε ἐδῶ κοντά Μου στὴ θέση τὴ δικιά Μου καὶ παρακολουθούσατε τὸ τί συμβαίνει στὴ γῆ θὰ σᾶς κοβότανε ἡ ἀναπνοή, δὲν θὰ μπορούσατε νὰ συνε-χίσετε τὴ ζωὴ ποὺ σᾶς ἔδωσα καὶ εὐλόγησα Ἐγὼ ἀλλὰ θὰ θέλατε νὰ φύγετε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ καὶ νὰ μεταφερθεῖτε κάπου ἀλλοῦ γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἀναπαυ-θεῖτε καὶ ἀλλιώτικα νὰ ζεῖτε.

Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο πρέπει νὰ Μὲ δικαιολογεῖτε καὶ κάθε στιγμὴ νὰ Μὲ ὑμνεῖτε ποὺ δὲν θὰ τὰ καταστρέψω ΟΛΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ἀλλὰ μόνο ΜΕΡΙΚΩΣ. Καὶ πάλι βλέπετε ὅτι Εἶμαι ἐπιεικὴς καὶ εἰς τὸν χρόνο διηνεκής.

Μιλᾶτε γιὰ Ἐμᾶς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ, τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ, τὴν μόνη ἀληθινὴ δύναμη στὴν γῆ καὶ παντοῦ σὲ κάθε ἄκτιστο καὶ κτιστὸ στερέωμα ποὺ ἐποίησα Ἐγὼ ὁ Δημιουργός.

Ἐγὼ ὁ Ποιητῆς ἔχω ἔλθει σὲ δύσκολη στιγμὴ ἀπὸ τὴν μιὰ ἡ ἀγάπη ἡ πολλὴ, ἡ ἀληθινή, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀνελέητη παρακοή, τί θὰ κάνατε ἐσεῖς;

Σᾶς τὸ λέω κατηγορηματικὰ δὲν θὰ μπορούσατε νὰ ἀνεχτεῖτε ἄλλο τὴν κα-τάσταση αὐτή, πῦρ καὶ μανία θὰ σᾶς διακατεῖχε καὶ τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ἀφανισμὸ θὰ σκεφτόσαστε καθημερινὰ γιὰ τὰ δικά σας τὰ παιδιά.

Ὅμως Ἐγὼ θὰ τὸ ὑπομείνω γιὰ τελευταῖα φορά. Τὸ ἀναφέρω τὸ Λέγω Κα-τηγορηματικὰ (ἀποφασιστικά), μὴν ἔχετε ἀμφιβολία καμία μέσα εἰς τὴν καρδία, εἶναι ἡ τελευταία εὐκαιρία μὲ μεγάλη ὅμως δοκιμασία.

Ὁ ἔχων Ἐμένα εἰς τὴν καρδίαν ὁλοκληρωτικὰ σωθείτω!!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Γερόντισσα Θεόκλητη

 

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 2021, O "Φωτιζόμενος Ερημίτης" ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤

ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ


ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

 …

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤
- - Σ.
.
- - - - -
-

- - --- ----|