Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος ..Οὐράνια προειδοποίηση γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Ἀγάπη πρὸς καὶ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ θὰ μᾶς σώσει...

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος ..Οὐράνια προειδοποίηση γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Ἀγάπη πρὸς καὶ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ θὰ μᾶς σώσει...

 

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος †††...

Ἀγαπητό Μου Παιδί, δίδω καὶ σὲ αὐτὸ τὸ γραπτὸ τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν ποὺ δίδεται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ εἰς τὸ δικό σου ψυχικὸ διὰ νὰ πληροφορήσω τὸν δικό Μου τὸν λαόν. Ἔφτασε ἡ ὥρα γιὰ νὰ ἀρχίσει τὸ πολεμικὸ καὶ τὸ ὁποῖο θὰ διαρκέσει γιὰ ἀρκετὸ καιρό, ἐννοῶ τὸ Παγκόσμιο αὐτό. Πολλὰ θὰ γενοῦνε, ἐφιαλτικὰ καὶ τρομερὰ θὰ εἶναι αὐτά, ὅμως τὰ δικά Μου τὰ Παιδιὰ δὲν θὰ πειραχτοῦνε οὔτε στὸ τόσο δά, ἀνέπαφα θὰ εἶναι αὐτά.

 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ, ΟΧΙ ΤΟΠΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΟΣ, Παγκόσμιος θὰ εἶναι αὐτός. Ἡ κατάσταση θὰ εἶναι τρομερὴ καὶ ἀηδιαστικὴ ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ γενεῖ, καὶ θὰ τὸ Ἐπιτρέψω Ἐγὼ ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς καὶ δι’ αὐτοῦ θὰ κοσκινιστεῖ ἡ Γῆ καὶ ἔτσι θὰ ξεκαθαριστεῖ ἡ Ἤρα ἀπὸ τὸ Σιτάρι, ἀφοῦ δὲν γίνεται ἀλλιῶς νὰ ἀλλάξει ὁ ἄνθρωπος πορεία παρ’ ὅλη τὴν κακοκαιρία.

Φαίνεται ὅτι ὁ κορωναϊὸς δὲν εἶναι ἀρκετός, ἀλλὰ χρειάζεται ἀλαλαγμὸς νὰ συμβεῖ στὴ Γῆ ποὺ νὰ εἶναι τρομερὸς καὶ τότε, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ὁ ἄνθρωπος θὰ σκεφτεῖ γιατί καὶ ἀπὸ ποιὸν γίνονται αὐτὰ τὰ τρομερά, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι τυχαία, ἀλλὰ κάποιος ἐνεργεῖ γιὰ νὰ σείεται ἡ Γῆ τόσο τρομερὰ ὅπου θὰ ταραχτοῦν καὶ τὰ θαλάσσια νερά.

Παιδιά Μου ἀγαπητά, ΜΕΙΝΕΤΕ κοντά Μου, μέσα στὴν ἀγκαλιά Μου, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ θὰ εἴσαστε ἀσφαλισμένοι ἀφοῦ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ θὰ εἴσαστε προστατευμένοι.

 

(|) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άγιον Όρος Προφητείες για τον νέο Παγκόσμιο Πόλεμο...

 

Γι’ αὐτὸ μιλᾶτε στοὺς ἀνθρώπους στὴν Γῆ νὰ ἔρθουν σὲ Ἐμᾶς, νὰ ἔρθουν στὴν ἀγκαλιά Μας, γιὰ νὰ ἀπολαύουν τὰ καλά, εἶναι ὁ ὕστατος καιρὸς καὶ φυσικὰ εἶναι λιγοστός, ἀπειροελάχιστος εἶναι αὐτός.

Γρηγορεῖτε, θαρσεῖτε, τὸ Ἔργο Μου ποιεῖτε ἀνελλιπῶς καὶ Ἐγὼ ὁ Θεὸς θὰ σᾶς τὸ ἀνταποδώσω, ἐπαρκῶς καὶ ἀφειδῶς. Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Πανάγαθος Θεὸς καὶ Ἐγὼ Δωρίζω τὸ κάθε τί, Δωρίζω τὰ Πάντα στὸ κάθε Μου Παιδὶ ποὺ Μὲ δέχεται εἰς τὴν καρδιά του, Μὲ δέχεται κυριολεχτικὰ ὡς Θεό του καὶ Πλαστουργό του ἀλλὰ καὶ ὡς Δωρητὴ ΟΛΩΝ τῶν καλῶν καὶ οὐδαμῶς τῶν κακῶν.

Ὅ,τι κάνω γιὰ τὸ κάθε Μου Παιδὶ εἶναι γιὰ τὸ καλό του γιατί ΟΛΟΥΣ σᾶς Ἀγαπῶ πολύ, ἡ Ἀγάπη αὐτὴ δὲν περιγράφεται, εἶναι Οὐράνια, εἶναι Ἀτελεύτητη, εἶναι ὅτι ἰσχυρότερο ἀπὸ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ποὺ ὑπάρχουν στὴν Γῆ. Αὐτὴ πολὺ ὑπερτερεῖ, εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπωφελέστερη καὶ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἄλλη σὰν καὶ αὐτήν, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ.

Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου ἐλᾶτε κοντά Μου γιὰ νὰ ἐπωφεληθεῖτε ἀπὸ τὴν Ἀγάπη Μου αὐτὴ καὶ ἐδῶ εἰς τὴν Γῆ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν Οὐρανὸ ποὺ θὰ εἶναι αἰώνιο αὐτό. Ἐκεῖ θὰ εἴσαστε ἀσφαλεῖς, θὰ αἰσθάνεστε τόσο καλὰ ποὺ ποτὲ δὲν αἰσθανθήκατε ἀλλὰ καὶ οὔτε εἴχατε ποτὲ τέτοια ἀσφάλεια ἐπὶ Γῆς. Σᾶς τὰ Λέγει ὁ Μεγάλος Δωρητής σας, ὁ Πανάγαθος καὶ Ἀληθινὸς Θεός σας, ὁ των Πάντων Χορηγός σας.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα
Ἐρημίτη

 

 

(|) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πως θα είναι οι μοναχοί και οι κληρικοί στα έσχατα χρόνια;

 

(|) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόρρηση της Γερόντισσας Αττικής: «Ο πόλεμος πλέον έρχεται θα φλέγεται το Αιγαίο – Θα κοκκινίσει η θάλασσα...

Ψηφο/ρία: 0
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! –

Πρέπει να είστε μέλος του face-new237.com για να προσθέσετε σχόλια!

ΝΕΑ ΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: 10/8/2021 /-ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ... ( ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ )...…

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤

ΘΕΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ: 3/6/2021 /- ( ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ) "Είπε ο Κύριος...

 

 …

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ...➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤ ➥ ➥ ➤

Ροή Άρθρων

 
- - Σ.
.
- - - - -
-

- - --- ----|